Internationell konferens om arbetspsykologisk testning i Hamburg


Hur smart behöver en chef vara? Vad borde vi och vad kan vi inte förändra inom högre utbildning? Hur kan mångfald säkerställas genom rekryteringsprocessen?

Dessa frågor kommer att diskuteras på den internationella konferensen “Smart use of online testing” som hålls den 30 september i Hamburg. Det är cut-e som bjuder in till konferens och många europeiska företag kommer delta och berätta om sina erfarenheter.

Vill du följa med kan du läsa mer här: www.cut-e.com/event eller skicka ett mejl till oskar.henrikson@cut-e.com

Blir du mindre människa av mejlen?

Har du någon gång blivit mejlberoende, fastnat vid facebook eller känt dig tvungen att uppdatera Aftonbladet.se varje timme? Då är du i gott sällskap! De oregelbundna belöningarna som ett nytt mejl, en statusuppdatering eller nya nyheter innebär, sätter igång väldigt basala funktioner hos oss människor. Lika basala som när hundar och katter blir belönade att sitta på kommando, hitta mat hitta hem till värmen. Det är faktiskt så pass svårt för oss människor att hantera mejlen att det kan användas som test på vår förmåga till att prioritera och fatta beslut.

I samarbete med Aftonbladet.se och jobb24 finns nu cut-e:s test clues uppe för alla att pröva på. I clues har du fått ta över efter projektledaren Rönnqvist och du måste svara på hans mejl. Efter 15 minuter av beslut och prioriteringar får du automatiskt feedback på din prestation.

Mattias Elg, leg. psykolog och VD för cut-e är intevjuad i Aftonbladets artikel: “Om du kan hantera dina mejl på ett strukturerat sätt planerar du oftast din vardag på jobbet effektivt”. I en kompetensbaserad rekrytering kan ett test på beslutsfattande och prioriteringsförmåga förutspå hur pass väl en person kommer att prestera på jobbet. Faktiskt bättre än vad CV-granskning, antal år i yrket eller referenser.

Gå till Aftonbladet och testa själv din förmåga att hantera mejlen! Så kan du själv kämpa med dina djuriska sidor!

Foto: Bramus!/Flickr.com