Vinn iPad genom att fylla i internationell enkät om arbetspsykologiska test

Nu kan du hjälpa till att kartlägga hur spritt användandet av arbetspsykologiska test är och samtidigt vinna en iPad. Företaget cut-e, som ligger bakom enkäten och initiativet Kompetensbaserad.se, undersöker olika aspekter: för vilka nivåer används arbetspsykologiska test? Vilka typer av verktyg och test används? Vem använder det? Vilka trender finns i olika länder? Hur förändras detta över tid?

Vill du delta kan du klicka här.