Vilka är framtidens kompetenser?

I går startades ett nytt nationellt projekt för att identifiera framtidens kompetenser. Rektorsakademien som står bakom initiativet skriver så här:

Under 2011 kommer personer från arbetsliv/näringsliv, kultur-musik-teater, forskning, skola-utbildning, ideella organisationer, ungdomsorganisationer att identifiera vilka “framtidens kompetenser” är. Bakgrunden till initiativet är att det blir allt mer tydligt att globaliseringen ställer allt fler annorlunda krav på samhället, på både arbetsliv, utbildning, kultur och föreningsliv. Det betyder att vi tillsammans behöver utveckla och nära de kompetenser vi behöver ha i samhällskroppen.

Under projektets kick-off i går fick vi bland annat höra om olika definitioner på kompetens i U.S.A och inom EU samt att rutinmässiga arbetsuppgifter i väst är på väg att ersättas av komplexa sådana.

Förmågan att hantera nya situationer, komplexa problem och att ständigt lära sig nytt har i forskningen ett tydligt samband med hur väl man klarar av olika former av arbete.

Problemlösningsförmåga eller begåvning är lika mycket en framtidskompetens som det är en dåtidskompetens. Det förefaller ha varit viktigt ett bra tag. Frågan är om företag vågar rekrytera med detta som grund och om skolan vågar utforma sig för att träna denna förmåga.

Det kommer jag att fundera vidare på tillsammans med Framtidskompetenser.

Här finns en video de spelade in när de på stan ställde frågan: “vad är framtidskompetenser?”