Information viktigt för hur kandidater uppfattar online-testning

Den tekniska utvecklingen på testfronten har gått snabbt de senaste tio åren. Kunskapen om hur kandidaterna uppfattar testningen har inte riktigt hunnit med. Som vi tidigare skrivit om har viss forskning visat att välgjorda webbtest är ett bra sätt att attrahera unga kandidater. Men mycket mer forskning behövs.

Därför är det roligt att läsa en ny studie i ämnet i International Journal of Selection and Assessment. Där har forskarna Giumetti och Sinar undersökt hur interna respektive externa kandidater reagerar på onlinetestning i urvalssyfte. Det har funnits en hypotes om att interna kandidater till en tjänst borde reagera mer negativt på testning i urvalsprocessen, eftersom ledningen redan borde känna till dem. Negativa reaktioner på onlinetestning skulle dessutom kunna minska kandidaternas vilja att tala väl om eller rekommendera företaget till andra.

Detta har man undersökt i studien, och kommit fram till att det faktiskt finns vissa skillnader beroende på kandidatens status. Interna kandidater reagerade signifikant mindre positivt på förhandsinformationen om onlinetestningen. Däremot var det de externa kandidaterna som hade mer negativa uppfattningar om onlinetestningens relevans för jobbet och rättvisan i verktyget.

Ett intressant fynd var också att testens användarvänlighet hade ett signifikant samband med kandidaternas nöjdhet samt deras vilja att rekommendera organisationen till andra. Det är alltså av stor vikt att se till att de test man använder är lätta att förstå och att undvika tekniskt krångel.

Forskarna föreslår att företag med mycket internrekrytering ser över den förhandsinformation som kandidaterna får om testernas innehåll och syfte, för att förbättra nöjdheten.

Läs mer: Giumetti, G. W. & Sinar, E. F. (2012). Don’t you know me well enough yet? Comparing reactions to internal and external candidates to employment testing. International journal of selection and assessment, 20(2), 139-148. 

Foto:  Ray_from_LA, flickr.com

Kommentarer inaktiverade.