Syo-konsulenten som skapade sin egen teori

 

Någon gång, i samband med utbildningsval eller jobbsökande, har du  sannolikt fått fylla i ett intressetest – en mycket vanlig metod för studie-, yrkes- och karriärvägledning. Den psykometriska kvaliteten på testenkan sannerligen variera, likaså den vetenskapliga grunden till kategorierna. Men själva idén om att människor har olika yrkesmässiga intressen, baserat på deras personlighet, är både forskningsbelagd och viktig. En tidig företrädare för denna idé var troligen världens mest ambitiösa syo, John Holland.

Holland, född 1919 i USA, tröttnade som karriärvägledare snabbt på det gammaldags sätt han tvingades arbeta på. Han utvecklade därför en egen teori, och ett eget snabbtest, för yrkesmässiga intressen. Grundidén var att människor kunde sorteras in i sex huvudsakliga intressegrupper, relaterade till personlighet: Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising och Conventional. Som en akronym för dessa sex fick modellen namnet RIASEC.

De arbetsmiljöer som människor jobbar i menade Holland kunde klassificeras utifrån deras likhet med dessa sex personkategorier. Det rätta sättet för att ge studie- och yrkesvägledning borde alltså vara: Mät vilken av kategorierna som individen tillhör mest, och matcha det med ämnen och arbetsmiljöer som har likhet med individens intressen. När yrke och intressen matchar menade Holland att både tillfredsställelse och prestation borde öka.

Hur bra håller Hollands förutsägelser i forskning? Jo, valideringsstudier har visat att RIASEC-typerna predicerar yrkestillhörighet tolv år senare. Det finns också viss forskning som visat att de vars yrke matchar deras intressen har en högre arbetstillfredsställelse. Däremot har det varit svårt att se något pålitligt samband mellan matchning och arbetsprestation.

Slutsatserna från RIASEC-modellen är med andra ord inte helt definitiva, även om visst stöd finns. Men oavsett så lämnade John Holland ett starkt avtryck i hur vi tänker kring, och jobbar med, yrkes- och karriärvägledning.

Foto: http://www.flickr.com/photos/joehoughton/

PS. Läsa mer? RIASEC som prediktion för yrkesval: Hansen, J. C. & Dik, B. J. (2005). Evidence of 12-year predictive and concurrent validity for SII Occupational Scale scores. Journal of Vocational Behaviour, 67, 365-378.

Kritisk granskning av modellen: Arnold, J. (2004). The congruence problem in John Holland’s theory of vocational decisions. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77(1), 95-113.

Kommentarer inaktiverade.