Situational Judgement – nästa stora genombrott i rekryteringsbranschen?

“Du är reseledare på en grekisk ö och ska just ta en grupp turister med buss från hotellet till flygplatsen. När du står och väntar får du ett samtal om att bussen gått sönder och att det kommer att ta minst två timmar att skaffa fram en ny. Detta äventyrar turisternas chanser att hinna med planet. Rangordna följande fem handlingar, utifrån hur angelägna de är att utföra i denna situation…”

Det här är en fråga som skulle kunna dyka upp i ett situational judgement-test, en urvalsmetod som spås bli nästa stora grej inom rekrytering. All seriös rekrytering går ut på att försöka förutse människors framtida beteende. Som trogna läsare av den här bloggen vet så bygger de flesta valida urvalsmetoder på antagandet att tidigare beteende är den bästa prediktorn för det. Ett alternativt perspektiv är dock att människors bedömningar av hur man bör bete sig i olika situationer faktiskt är ett lika bra prediktionsmått. Det är precis det antagandet som ligger bakom situational judgement-test.

Som synes i exemplet handlar testen om att bedöma vilken åtgärd som bör vidtas i en branschspecifik situation. Det är intuitivt enkelt att förstå att den här typen av frågor bör ha bäring på arbetsprestation. Ändå har metoden varit behäftad med problem, varav det största har varit svårighetsgraden. Svarsalternativen har helt enkelt varit för enkla att välja bland. Nu har det dock kommit ny forskning som visar att om frågorna bara håller tillräckligt hög komplexitet så har situational judgement-test hög validitet för att förutsäga bland annat integritet och teamprestationer. Och vad mer är, åtminstone en metaanalys av McDaniel och kollegor från 2007 har visat att situational judgement kan tillföra något utöver test av generell begåvning och personlighet – ett mycket viktigt fynd för rekryteringsbranschen.

Med andra ord finns det all anledning att hålla ögonen öppna efter välutformade situational judgement-test framöver, men även efter fler välgjorda studier på området.

Foto: http://www.flickr.com/photos/61423903@N06/

Läs mer: McDaniel, M. A., Hartman, N. S., Whetzel, D. L. & Grubb, W.L. (2007). Situational judgement tests, response instructions and validity: A meta-analysis. Personnel psychology, 60, 63-91.

Kommentarer inaktiverade.