Värderingsspecial i bloggen!

Såhär på måndagen kör cut-ebloggen igång en värderingsspecial. Framöver ska vi skärskåda betydelsen av såväl individuella som företagsvärderingar, samt begrepp som företagskultur och -klimat. Men för att ta saker i rätt ordning så börjar vi med en favorit i repris från förra året: Vad är egentligen en värdering?

Enligt en defintion som används av många forskare består av fem kriterier: En värdering är en övertygelse om vad som är önskvärda slutmål eller uppföranden, oberoende av specifika situationer. Denna övertygelse påverkar hur man väljer och bedömer beteende, personer och händelser, och ordnas efter viktighetsgrad i relation till andra värderingar i ett system.

Individuella värderingar lärs mestadels in socialt, genom föräldrar, lärare, bra ledare och andra förebilder. De är generellt sett stabila över tid i vuxen ålder, men inte lika stabila som personligheten. Stora livsförändringar kan få en person att förändra sitt värderingssystem. Likaså kan värderingar omformas genom yttre påverkan, till exempel opinionsbildning eller grupptryck.

Värderingar kan gälla många olika aspekter av tillvaron, och den som blir mest aktuell när det gäller arbetsprestation är föga förvånande så kallade achievement-värderingar, till exempel ambition, kompetens, självförverkligande och framgång. I universitetsmiljö har man bland annat konstaterat att dessa värderingar har en viss korrelation med tentaresultat. Parks och Guay konstaterade 2011 i Applied Psychology att värderingar kan bidra till betydliga prestationshöjningar om verksamhetens mål ligger i linje med individens värdesystem.

Ett problem föreligger dock i värderingsforskningen: Vad är egentligen skillnaden mellan personlighet och värderingar, och hur skiljer man dem åt i praktiken? Det kommer nästa inlägg att handla om!

Foto: http://www.flickr.com/photos/waltstoneburner/

Läs mer: Parks, G. & Guay, R. P. (2011). Can personal values predict performance? Evidence in an academic setting. Applied Psychology, 61(1), 149-173.

En reaktion på “Värderingsspecial i bloggen!

  1. Pingback: Värdering eller personlighetsdrag? | cut-ebloggen