Värdering eller personlighetsdrag?

Vi fortsätter i dag vår odyssé i värderingarnas land. Den här gången ska det handla om en av de stora utmaningarna i värderingsforskning: Vad är skillnaden mellan personlighet och värderingar? Vad är det för skillnad på om jag har rent på mitt skrivbord för att jag är ordningsam som person, eller för att jag har en värdering om att det är viktigt att vara ordningsam?

Som i alla forskningssammanhang måste man börja med att skilja begreppen åt med definitioner. I psykologin har man valt att definiera personlighet som beständiga egenskaper, och värderingar som beständiga mål. Med personlighet menar man alltså de beteenden som kommer mest naturligt för oss, medan värderingar reflekterar en ansträngning, ett val att bete sig på ett visst sätt. En ordningsam person har rent på skrivbordet utan att behöva tänka på det, medan en person med ordningsamhet som värdering kanske måste anstränga sig för att hålla oredan borta.

Modern forskning visar att personlighet och värderingar verkligen är två olika saker, som har olika samband med olika saker. De kan också korrelera med varandra. Till exempel har så kallade achievement-värderingar, som vi skrev om i förra inlägget, signifikanta samband med både samvetsgrannhet och extroversion.

Trots den här teoretiska uppdelningen kan det vara nog så svårt att skilja på beteende som styrs av personlighet och beteende som styrs av värderingar. Som tidigare nämnts har man hittat samband mellan achievement-värderingar och prestation i jobb och utbildning, men många av de studierna har inte kontrollerat för personlighet. Det skulle alltså kunna vara personligheten som bidrar till den högre prestationen, och inte värderingarna.

Förhoppningsvis är dock forskarna på gång med att hitta bättre metoder för att separera dessa två begrepp. Det har till exempel visat sig att frågor om människors mål är ett bra sätt att komma åt värderingarna. På det sättet kan vi troligen få bättre grepp om värderingarnas betydelse för människors arbetsprestation i framtiden.

Bild: http://www.flickr.com/photos/vectorportal/

Läs mer: Kazemi, M. S., Oreizi, H. R. & Golparvar, M. (2011). Relationships between managers’ values and personality on meritocracy, civic participation and organizational alienation in traditional and bureaucratic organizations. Journal of Applied Psychology, 5(2), 48-65.

Kommentarer inaktiverade.