Företagskultur i ett nötskal

Tänk dig att du går in på ett bankkontor för att få hjälp med ett ärende. Är inredningen modern eller gammaldags? Pratar de anställda med varandra? När du kommer fram till disken, behandlas du som  en partner eller som en motståndare? Hur känns det överlag – varmt, affärsmässigt, oengagerat?

Alla de här observationerna säger någonting om företagskulturen på banken. Det är svårt att komma i kontakt med en organisation utan att notera åtminstone någon aspekt av dess kultur. Det är förstås ingen slump att metaforen är just “kultur”, ett begrepp hämtat från antropologin. För en organisation kan faktiskt beskrivas mycket på samma sätt som ett främmande land man besökt. Vi noterar klädkod, regler, fysisk miljö, språk, humor, värderingar och ritualer.

Det finns många definitioner på företagskultur, men de flesta verkar vara överens om att kulturen är lite som ett isberg. I grunden, under ytan, handlar företagskultur om gemensamma antaganden, värderingar, attityder och trosföreställningar. Forskarna brukar vara eniga om att dessa fenomen ofta är  omedvetna och förgivettagna bland de anställda.

Dessa underliggande antaganden och värderingar är svåra att iaktta, och det tar ofta tid innan en utomstående får grepp om dem – precis som det tar tid innan man greppar osynliga koder i ett nytt land. Det vi ser först är i stället de mer ytliga manifestationerna av företagskulturen: Hierarkin, lönenivåer, ritualer, uttalade företagsvärderingar, jargongen och den fysiska miljön. Med andra ord, toppen på isberget.

Vilka olika aspekter består då företagskulturen av, på vilka dimensioner kan kulturer skilja sig åt? Här finns det nästan lika många teorier som det finns forskare. Men två dimensioner som brukar finnas med, under olika namn, är nivån av relationsfokus och nivån av uppgiftsfokus. Det vill säga: Hur stor vikt man i företaget fäster vid mänskliga relationer som inte har ett instrumentellt syfte, och hur stor vikt man fäster vid prestation och produktion. Andra vanliga aspekter att lyfta fram är huruvida organisationen värderar flexibilitet eller kontroll mest, och hur mycket fokus ligger på interna processer respektive kontakt utåt.

Och företagskultur påverkar många viktiga utfall, ska det visa sig. Mer om det får ni läsa i nästa inlägg.

Foto: http://www.flickr.com/photos/66598477@N07/

En reaktion på “Företagskultur i ett nötskal

  1. Pingback: Varför är värderingar så svårt? | cut-ebloggen