Synen på HR påverkar medarbetarnas prestation

Många som jobbar inom HR har nog fått höra till leda att deras avdelning företräder “de mjuka värdena”. Inget fel på mjuka värden, men det är en alltför begränsad syn på vad HR-funktionen kan bidra med – inte minst om man tittar på den senaste forskningen på området.

I en färsk artikel från Human resource management journal visar forskare att medarbetarnas syn på HR-arbetet på företaget påverkar deras prestation, beteende på jobbet och deras intention att stanna på företaget. Företag där medarbetarna har en positiv uppfattning om HR går bättre och har lägre personalomsättning.

Vad innebär en positiv syn på HR? Enligt forskarna är nyckelorden tydlighet, konsekvens och konsensus. Med tydlighet avses HR:s relevans och legitimitet i organisationen; att HR-funktionen är erkänd, har tydliga och viktiga uppgifter samt auktoritet i organisationen. Konsekvens handlar om att alla delar i HR-arbetet ska utgöra en logisk helhet – det ska gå en röd tråd från rekrytering via kompetensutveckling till karriärplanering. Slutligen ska det råda konsensus bland företagets beslutsfattare om HR:s strategi och arbetssätt.

Vad är det som bidrar till det här sambandet mellan syn på HR och hur väl personalen trivs och presterar? Forskarna menar att mekanismen är förtroende för arbetsgivaren. HR-funktionen verkar ha en viktig roll för hur mycket medarbetarna litar på företaget i stort. Det i sin tur gör att man trivs och vill göra bra ifrån sig.

Det här är ett bra exempel på vilken viktig roll HR kan spela i organisationers strategiska arbete. Bra HR-arbete gynnar såväl hårda som mjuka värden.

Foto: http://www.flickr.com/photos/orinrobertjohn/

Läs mer: Alfes, K., Shantz, A. & Truss, C. (2012). The link between perceived HRM practices, performance and welll-being: The moderating effect of trust in the employer. Human Resource Management Journal, 22(4), 409-427.

Kommentarer inaktiverade.