Psykologin bakom lånebeslut

Det finns flera faktorer som påverkar en lånehandläggares beslutsprocess, både individuella och organisatoriska. Vikten av korrekta bedömningar när efterfrågan på lån stiger kan förstås genom att studera de stora ekonomiska kriser som den globala ekonomin har drabbats av som en följd av felaktiga lånebeslut och dess konsekvenser för både banker och kunder.

Carl-Christian Trönnberg har studerat psykologin bakom lånebeslut och kommit fram till att metoderna för att fatta korrekta lånebeslut skilde sig åt mellan bankerna och en bank rapporterade betydligt lägre användning av intuitiva resonemang än de andra.

Dessutom konstaterades att andelen problemlån var högre hos banker som i större utsträckning baserade lånebeslut på så kallad mjuk information e.g. kundrelationer.