Rapport från frukostseminariet om upplevelser i världsklass

Hur gör man serviceproffs av ungdomar som aldrig tidigare jobbat? Hur omsätter man 20 000 ansökningar till Parks and Resorts vision - Upplevelser i världsklass?

Den 26 mars höll cut-e ett frukostseminarium tillsammans med Parks and Resorts om deras framgångsrika HR-arbete. Parks and Resorts är företaget bakom Gröna Lund, Skara Sommarland, Kolmården, Furuvik och Aquaria.

Under seminariet beskrevs Parks and Resorts senaste HR-satsning, utvecklingen av ett Situational Judgement Questionnaire - ett eget skräddarsytt servicetest som bygger på verkliga situationer som möter medarbetarna. Testet är det första i sitt slag i Skandinavien.  I arbetet med att utveckla och validera metoden deltog HR-avdelningen, forskare och psykologer från cut-e, ett 10-tal chefer, över 500 säsongsanställda och studenter från Stockholms universitet.

Stort tack till alla nya och gamla kontakter som deltog i seminariet.

Du missar väl inte cut-e‘s nyhetsbrev? Registrera dig här! Mer information om cut-e Sverige hittar du via www.cut-e.se

Den gyllene egenskapen

Finns det ett personlighetsdrag som är viktigare än andra för att klara sig bra på jobbet? Forskningen tyder på att det faktiskt gör det. Om du är en trogen bloggläsare vet du sedan tidigare att personlighetsformulär är ett viktigt inslag i rekrytering. Vilka personlighetsdrag som påverkar arbetsprestationen beror förstås delvis på vilken tjänst det handlar om, men det finns också generella tendenser: Egenskaper som verkar vara viktiga för de flesta jobb.

Hur många personlighetsdrag det egentligen finns är förstås ingen lätt fråga att svara på. Psykologisk forskning har ägnat frågan betydande kraft under det gångna seklet. Den mest använda och beforskade modellen över personligheten är Big Five, som också är bekant för vana bloggläsare. Som namnet antyder består personligheten enligt Big Five av fem grundläggande egenskaper. Mer om dem kan du läsa här.

I forskning har det undersökts vilket samband dessa egenskaper har med prestation på arbetet. Och den egenskap som sticker ut, som tycks vara viktig oavsett jobb, är den svåröversatta conscientiousness - oftast kallad samvetsgrannhet på svenska. Denna egenskap omfattar egentligen vad vi till vardags skulle uppfatta som flera olika personlighetsdrag, men som alla är besläktade med varandra: Att vara noggrann, ordningssam, flitig, ambitiös och disciplinerad.

Det är kanske inte så förvånande att dessa egenskaper påverkar ens resultat på jobbet. En generell dygd i arbetslivet är ju att slutföra sina uppgifter i tid på ett tillfredsställande sätt. En knivig fråga är dock: Om detta är så viktigt för arbetsprestationen, kan man träna på conscientiousness? Det kommer nästa blogginlägg att handla om!

PS. Om du är intresserad av forskningen rörande conscientiousness och arbetsprestation, se exempelvis Salgado, J. F. (1997). The five factor model of personality and job performance in the European community. Journal of applied psychology, 82(1), 30-43.

Foto: Shannonkringen på flickr.com