Rapport från frukostseminariet om upplevelser i världsklass

Hur gör man serviceproffs av ungdomar som aldrig tidigare jobbat? Hur omsätter man 20 000 ansökningar till Parks and Resorts vision - Upplevelser i världsklass?

Den 26 mars höll cut-e ett frukostseminarium tillsammans med Parks and Resorts om deras framgångsrika HR-arbete. Parks and Resorts är företaget bakom Gröna Lund, Skara Sommarland, Kolmården, Furuvik och Aquaria.

Under seminariet beskrevs Parks and Resorts senaste HR-satsning, utvecklingen av ett Situational Judgement Questionnaire - ett eget skräddarsytt servicetest som bygger på verkliga situationer som möter medarbetarna. Testet är det första i sitt slag i Skandinavien.  I arbetet med att utveckla och validera metoden deltog HR-avdelningen, forskare och psykologer från cut-e, ett 10-tal chefer, över 500 säsongsanställda och studenter från Stockholms universitet.

Stort tack till alla nya och gamla kontakter som deltog i seminariet.

Du missar väl inte cut-e‘s nyhetsbrev? Registrera dig här! Mer information om cut-e Sverige hittar du via www.cut-e.se

Ett litet ord med mycket innebörd

Om du skulle räkna vilket ord som är vanligast förekommande i denna blogg är det inte helt omöjligt att ordet kompetens hamnar högt upp på listan. (Visste du förresten att de vanligaste svenska orden är och, att och i?)

Att ordet kompetens återkommer är kanske inte så konstigt om man betänker att Kompetensbaserad.se jobbar mot att just detta begrepp skall få den uppmärksamhet och status som det förtjänar.

Så, vad betyder egentligen kompetens? Ägna ett ögonblick åt att själv försöka ge begreppet en definition, ge det 30 sekunder.

Hur gick det?

Det är inte helt lätt! Kanske dök ord som kunskap, förmåga, erfarenhet eller skicklighet upp i ditt huvud? Cut-e, världsledande inom arbetspsykologisk testning på internet, som också tillhandahåller denna blogg, definierar kompetens som;

Förmågan att omsätta begåvning och färdigheter, personliga egenskaper, drivkrafter och  kunskap,  i beteenden som är avgörande för arbetsprestation.

Det handlar alltså om huruvida en person verkligen gör de saker som krävs för att jobbet skall bli gjort på ett tillfredsställande vis.

Då man jobbar med rekrytering är det (förhoppningsvis) detta man är intresserad av att försöka förutsäga. Man vill på något sätt ta reda på om en kandidat har de kompetenser som krävs för den aktuella tjänsten. Om kandidaten sedan råkar vara ung eller gammal, man eller kvinna, kristen eller judinna hör inte till. Även om detta låter som självklarheter är det inte sällan som ovidkommande faktorer faktiskt får spela in när det kommer till beslut om anställning (mer om detta i nästa blogginlägg).

För att öka vår objektivitet och kvaliteten i rekryteringsprocessen har rekryterare flertalet verktyg till sin hjälp. Exempel på sådana verktyg är begåvningstester, personlighetstester och kompetensbaserade intervjuer. Även om dessa verktyg givetvis inte är perfekta så ökar de träffsäkerheten i bedömningarna betydligt. Detta för att personen med de rätta kompetenserna skall få jobbet!

Foto: seriousby på flickr.com